Schoonhoven, bedankt!

Beste stemmers op Gemeente Belang Schoonhoven

We hebben gisteravond bij de gemeenteraadsverkiezing een prima resultaat behaald.
Met meer dan 1500 stemmen uit Schoonhoven behaalden we 2 volwaardige zetels.
Daar zijn we blij mee.
We hebben veel gesprekken met Schoonhovense burgers gevoerd.
Het waren goede gesprekken en we hebben duidelijk aangegeven, dat we het niet accepteren als ons burgerloket en WMO-loket zouden verdwijnen. De Schoonhovense burgers hebben massaal achter ons gestaan.
Nog nooit heeft Gemeente Belang Schoonhoven in zijn bestaan zoveel stemmen behaald.
Gemeente Belang Schoonhoven voelt zich gesteund door de inwoners van onze stad.
We hebben in de nieuwe Krimpenerwaard niet alleen twee zetels, maar vertegenwoordigen meer dan 1500 inwoners.
Onze dank voor jullie massale steun!

Met vriendelijke groet

Pieter Heerens  

 

Gemeente Belang Schoonhoven accepteert niet, dat een stad van 12.000 inwoners na het vertrek van het politiebureau en Qua Wonen naar Bergambacht, nu ook nog mee moet maken, dat het WMO-loket en het burgerloket uit Schoonhoven verdwijnen.

Gemeente Belang Schoonhoven vecht daarom voor het behoud van het burgerloket en WMO-loket in Schoonhoven.

Daarbij komt nog dat:

Lees meer...

Eerste verkiezingsdebat op 17 oktober 2014 in de Bibliotheek (Talmastraat 1) in Lekkerkerk
 
In 90 seconden moest elke lijsttrekker zijn of haar speerpunten naar voren brengen. Ik gaf eerst een overzicht van de Schoonhovense speerpunten:
 
 
  1. Het behouden van burgerloketten en het WMO-loket in Schoonhoven en de andere voormalige gemeenten

  2. Het behoud van de Zilvervakschool op de huidige locatie

  3. Geen arbeidsmigranten in leegstaande bedrijven en scholen

Daarna volgde een opsomming van speerpunten die voor heel de Krimpenerwaard van belang zijn:
 
 

                            

De stem van Gemeente Belang Schoonhoven klinkt overal........ zelfs in Zuid-Afrika

Lees meer...

Schoonhoven-noord de grootste wijk in Schoonhoven moet verder ontwikkeld worden tot een mooie en leefbare wijk.

Om dat te bereiken vindt Gemeente Belang Schoonhoven de onderstaande 6 punten van groot belang:

Lees meer...

Gemeente Belang Schoonhoven vecht voor het behoud van het Burger-loket en het WMO-loket in de komende jaren in Schoonhoven.

Als het aan de andere partijen ligt, met uitzondering van Pro Krimpenerwaard, heeft Schoonhoven in de toekomst geen Burger-loket en geen WMO-loket meer.

Lees meer...

Waar deze man wordt gezien, kleurt Schoonhoven geel...!

 

 
Pieter Heerens, fractievoorzitter van Gemeente Belang Schoonhoven, is deze week schriftelijk geinterviewd door Omroep West. In dit artikel een verslag van de vragen en antwoorden.

Lees meer...