Vragenhalfuurtje, dinsdag 11 februari 2014

Op donderdag 13 februari 2014 wordt in het Schoonhovens College (Vlisterweg 22) door SRS een inloopavond voor de burgers in Schoonhoven-Noord georganiseerd.

 

In de uitnodiging stelt SRS dat zij goed geluisterd hebben naar de kritiek uit de wijk.

Het  aangepaste plan gaat nu uit van een veel kleiner aantal tijdelijke bewoners, namelijk 43 ( in plaats van 83). Die komen daardoor ruimer te wonen.

 Bovendien komen er een altijd bereikbare beheerder, duidelijke huisregels en een commissie van toezicht, waarin buurtbewoners meekijken of alles goed gaat en die zo nodig kan ingrijpen. Uiteraard krijgt het gebouw een fraaie facelift.

 

In de uitnodiging stelt SRS het volgende:

Een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen met dit plan is dat de gemeente toezegt dat er niet méér van zulke voorzieningen in Schoonhoven Noord komen!

Dat gaan we dus vragen.

                                                 

Vragen:

1.      Wethouder, bent u voor deze inloopavond uitgenodigd?

2.      Heeft SRS u gevraagd om een toezegging ter voorkoming van méér van zulke voorzieningen in Schoonhoven Noord?

3.      Als u deze toezegging gedaan zou hebben, kunt u dan aangeven op welke gronden u in de toekomst dergelijke aanvragen kunt afwijzen?

 

Pieter Heerens