Vragen voortgang Oranjeplaats.

Al maandenlang staan de ruimten op de Oranjeplaats waarin de artsen van Schoonhoven  zich zullen vestigen leeg.

Werkzaamheden vinden er niet plaats en steeds meer vraagt de Schoonhovense bevolking zich af, wanneer de artsen hun intrek in deze dichtgetimmerde ruimten gaan nemen.

  Al tijden geleden zijn we als gemeenteraad akkoord gegaan met de kosten om herhuisvesting van deze artsen financieel mogelijk te maken.

Vraag 1

Zijn de contracten tussen QuaWonen en de huisartsen getekend?

 

Vraag 2

Zo niet, wat is daarvan de reden?

 

Vraag 3

Wanneer verwacht de wethouder dat deze contracten getekend worden?

 

Vraag 4

Welke risico’s kunnen door deze vertraging van werkzaamheden ontstaan?

 

Vraag 5

Is er nog steeds sprake van dat de polikliniek op de Oranjeplaats gevestigd wordt?

 

Pieter Heerens